Όλα
Συνδυαστικές Προσφορές
Προσφορές
 • Προσφορά 1
  Εκτύπωση και αφισοκόλληση 500 αφισών βιτρίνας
  350€
  Διάσταση αφισών 35 επί 50
  Χαρτί βέλβετ 110γρ.
  Χρόνος παράδοσης εκτύπωσης: 1-5 εργάσιμες ημέρες από την παράδοση του αρχείου
  Χρόνος ολοκλήρωσης της αφισοκόλλησης: 2-5 εργάσιμες ημέρες
  Δίνεται ενημέρωση για τις περιοχές και τις ποσότητες που κολλήθηκαν οι αφίσες
  Αγορά
  Blank HTML
 • Προσφορά 2
  Εκτύπωση και αφισοκόλληση 1000 αφισών βιτρίνας
  600€
  Διάσταση αφισών 35 επί 50
  Χαρτί βέλβετ 110γρ.
  Χρόνος παράδοσης εκτύπωσης: 1-5 εργάσιμες ημέρες από την παράδοση του αρχείου
  Χρόνος ολοκλήρωσης της αφισοκόλλησης: 2 - 5 εργάσιμες ημέρες
  Δίνεται ενημέρωση για τις περιοχές και τις ποσότητες που κολλήθηκαν οι αφίσες
  Αγορά
  Blank HTML
 • Προσφορά 3
  Εκτύπωση και αφισοκόλληση 2000 αφισών βιτρίνας
  1.100€
  Διάσταση αφισών 35 επί 50
  Χαρτί βέλβετ 110γρ.
  Χρόνος παράδοσης εκτύπωσης: 3-6 εργάσιμες ημέρες από την παράδοση του αρχείο
  Χρόνος ολοκλήρωσης της αφισοκόλλησης: 2 - 5 εργάσιμες ημέρες
  Δίνεται ενημέρωση για τις περιοχές και τις ποσότητες που κολλήθηκαν οι αφίσες
  Αγορά
  Blank HTML
 • Προσφορά 4
  Εκτύπωση και αφισοκόλληση 4000 αφισών βιτρίνας
  1800€
  Διάσταση αφισών 35 επί 50
  Χαρτί βέλβετ 110γρ.
  Χρόνος παράδοσης εκτύπωσης: 4-7 εργάσιμες ημέρες από την παράδοση του αρχείου
  Χρόνος ολοκλήρωσης της αφισοκόλλησης: 2 - 5 εργάσιμες ημέρες
  Δίνεται ενημέρωση για τις περιοχές και τις ποσότητες που κολλήθηκαν οι αφίσες
  Αγορά
  Blank HTML
 • Προσφορά 5
  Εκτύπωση, αφισοκόλληση και διανομή 500 αφισών βιτρίνας και 2500 φυλλαδίων Α5
  550€
  Διάσταση αφισών 35 επί 50
  2500 φυλλάδια Α5
  Χαρτί βέλβετ 110γρ.
  Χρόνος παράδοσης εκτύπωσης: 1-5 εργάσιμες ημέρες από την παράδοση του αρχείου
  Χρόνος ολοκλήρωσης της αφισοκόλλησης: 1-3 εργάσιμες ημέρες
  Δίνεται ενημέρωση για τις περιοχές και τις ποσότητες που κολλήθηκαν οι αφίσες
  Αγορά
  Blank HTML
 • Προσφορά 6
  Εκτύπωση, αφισοκόλληση και διανομή 1000 αφισών βιτρίνας και 5000 φυλλαδίων Α5
  950€
  Διάσταση αφισών 35 επί 50
  5000 φυλλάδια Α5
  Χαρτί βέλβετ 110γρ.
  Χρόνος παράδοσης εκτύπωσης: 1-5 εργάσιμες ημέρες από την παράδοση του αρχείου
  Χρόνος ολοκλήρωσης της αφισοκόλλησης: 2 - 5 εργάσιμες ημέρες
  Δίνεται ενημέρωση για τις περιοχές και τις ποσότητες που κολλήθηκαν οι αφίσες
  Αγορά
  Blank HTML
 • Προσφορά 7
  Εκτύπωση, αφισοκόλληση και διανομή 2000 αφισών βιτρίνας και 1000 φυλλαδίων Α5
  1450€
  Διάσταση αφισών 35 επί 50
  10000 φυλλάδια Α5
  Χαρτί βέλβετ 110γρ.
  Χρόνος παράδοσης εκτύπωσης: 3-6 εργάσιμες ημέρες από την παράδοση του αρχείου
  Χρόνος ολοκλήρωσης της αφισοκόλλησης: 2 - 5 εργάσιμες ημέρε
  Δίνεται ενημέρωση για τις περιοχές και τις ποσότητες που κολλήθηκαν οι αφίσες
  Αγορά
  Blank HTML
 • Συνδυαστική προσφορά 1
  Eκτύπωση και αφισοκόλληση 500 μεγάλων αφισών για δρόμο και 500 μικρών αφισών βιτρίνας
  650€
  Διάσταση αφισών 35 επί 50 για βιτρίνα και 50 επί 70 για δρόμο
  Χαρτί βέλβετ 110γρ.
  Χρόνος παράδοσης εκτύπωσης: 1-5 εργάσιμες ημέρες από την παράδοση του αρχείου
  Χρόνος ολοκλήρωσης της αφισοκόλλησης: 1- 3 εργάσιμες ημέρες
  Δίνεται ενημέρωση για τις περιοχές και τις ποσότητες που κολλήθηκαν οι αφίσες
  Αγορά
  Blank HTML
 • Συνδυαστική προσφορά 2
  Eκτύπωση και αφισοκόλληση 1000 μεγάλων αφισών για δρόμο και 1000 μικρών αφισών βιτρίνας
  950€
  Διάσταση αφισών 35 επί 50 για βιτρίνα και 50 επί 70 για δρόμο
  Χαρτί βέλβετ 110γρ.
  Χρόνος παράδοσης εκτύπωσης: 1-5 εργάσιμες ημέρες από την παράδοση του αρχείου
  Χρόνος ολοκλήρωσης της αφισοκόλλησης: 2-4 εργάσιμες ημέρες
  Δίνεται ενημέρωση για τις περιοχές και τις ποσότητες που κολλήθηκαν οι αφίσ
  Αγορά
  Blank HTML
 • Συνδυαστική προσφορά 3
  Eκτύπωση και αφισοκόλληση 2000 μεγάλων αφισών για δρόμο και 2000 μικρών αφισών βιτρίνας
  1350€
  Διάσταση αφισών 35 επί 50 για βιτρίνα και 50 επί 70 για δρόμο
  Χαρτί βέλβετ 110γρ.
  Χρόνος παράδοσης εκτύπωσης: 1-5 εργάσιμες ημέρες από την παράδοση του αρχείου
  Χρόνος ολοκλήρωσης της αφισοκόλλησης: 3-5 εργάσιμες ημέρες
  Δίνεται ενημέρωση για τις περιοχές και τις ποσότητες που κολλήθηκαν οι αφίσες
  Αγορά
  Blank HTML
 • Συνδυαστική προσφορά 4
  Eκτύπωση και αφισοκόλληση 4000 μεγάλων αφισών για δρόμο και 4000 μικρών αφισών βιτρίνας
  2800€
  Διάσταση αφισών 35 επί 50 για βιτρίνα και 50 επί 70 για δρόμο
  Χαρτί βέλβετ 110γρ.
  Χρόνος παράδοσης εκτύπωσης: 1-5 εργάσιμες ημέρες από την παράδοση του αρχείου
  Χρόνος ολοκλήρωσης της αφισοκόλλησης: 1- 3 εργάσιμες ημέρες
  Δίνεται ενημέρωση για τις περιοχές και τις ποσότητες που κολλήθηκαν οι αφίσες
  Αγορά
  Blank HTML
 • Συνδυαστική προσφορά 5
  Εκτύπωση, αφισοκόλληση και διανομή 500 μεγάλων αφισών για δρόμο και 500 μικρών αφισών βιτρίνας και 2500 φυλλάδια Α5
  750€
  Διάσταση αφισών 35 επί 50 για βιτρίνα και 50 επί 70 για δρόμο
  2500 φυλλάδια Α5
  Χαρτί βέλβετ 110γρ.
  Χρόνος παράδοσης εκτύπωσης: 1-5 εργάσιμες ημέρες από την παράδοση του αρχείου
  Χρόνος ολοκλήρωσης της αφισοκόλλησης: 1- 3 εργάσιμες ημέρες
  Δίνεται ενημέρωση για τις περιοχές και τις ποσότητες που κολλήθηκαν οι αφίσες
  Αγορά
  Blank HTML
 • Συνδυαστική προσφορά 6
  Εκτύπωση, αφισοκόλληση και διανομή 1000 μεγάλων αφισών για δρόμο και 1000 μικρών αφισών βιτρίνας και 5000 φυλλαδίων Α5
  1200€
  Διάσταση αφισών 35 επί 50 για βιτρίνα και 50 επί 70 για δρόμο
  5000 φυλλάδια Α5
  Χαρτί βέλβετ 110γρ.
  Χρόνος παράδοσης εκτύπωσης: 1-5 εργάσιμες ημέρες από την παράδοση του αρχείο
  Χρόνος ολοκλήρωσης της αφισοκόλλησης: 2-4 εργάσιμες ημέρες
  Δίνεται ενημέρωση για τις περιοχές και τις ποσότητες που κολλήθηκαν οι αφίσες
  Αγορά
  Blank HTML
 • Συνδυαστική προσφορά 7
  Εκτύπωση, αφισοκόλληση και διανομή 2000 μεγάλων αφισών για δρόμο και 2000 μικρών αφισών βιτρίνας και 10000 φυλλαδίων Α5
  1850€
  Διάσταση αφισών 35 επί 50 για βιτρίνα και 50 επί 70 για δρόμο
  10000 φυλλάδια Α5
  Χαρτί βέλβετ 110γρ.
  Χρόνος παράδοσης εκτύπωσης: 1-5 εργάσιμες ημέρες από την παράδοση του αρχείου
  Χρόνος ολοκλήρωσης της αφισοκόλλησης: 3-5 εργάσιμες ημέρες
  Δίνεται ενημέρωση για τις περιοχές και τις ποσότητες που κολλήθηκαν οι αφίσες
  Αγορά
  Blank HTML
 • Συνδυαστική προσφορά 8
  Εκτύπωση, αφισοκόλληση και διανομή 4000 μεγάλων αφισών για δρόμο και 4000 μικρών αφισών βιτρίνας και 20000 φυλλαδίων Α5
  2700€
  Διάσταση αφισών 35 επί 50 για βιτρίνα και 50 επί 70 για δρόμο
  20000 φυλλάδια Α5
  Χαρτί βέλβετ 110γρ.
  Χρόνος παράδοσης εκτύπωσης: 1-5 εργάσιμες ημέρες από την παράδοση του αρχείου
  Χρόνος ολοκλήρωσης της αφισοκόλλησης: 1- 3 εργάσιμες ημέρες
  Δίνεται ενημέρωση για τις περιοχές και τις ποσότητες που κολλήθηκαν οι αφίσες
  Αγορά
  Blank HTML

Προσφορά 1: Εκτύπωση και αφισοκόλληση 500 αφισών βιτρίνας - 350€

Παραγγελία

reCAPTCHA


Προσφορά 2: Εκτύπωση και αφισοκόλληση 1000 αφισών βιτρίνας - 600€

Παραγγελία

reCAPTCHA


Προσφορά 3: Εκτύπωση και αφισοκόλληση 2000 αφισών βιτρίνας - 1050€

Παραγγελία

reCAPTCHA


Προσφορά 4: Εκτύπωση και αφισοκόλληση 4000 αφισών βιτρίνας - 1450€

Παραγγελία

reCAPTCHA


Προσφορά 5: Εκτύπωση, αφισοκόλληση και διανομή 500 αφισών βιτρίνας και 2500 φυλλαδίων Α5 - 550€

Παραγγελία

reCAPTCHA


Προσφορά 6: Εκτύπωση, αφισοκόλληση και διανομή 1000 αφισών βιτρίνας και 5000 φυλλαδίων Α5 - 950€

Παραγγελία

reCAPTCHA


Προσφορά 7: Εκτύπωση, αφισοκόλληση και διανομή 2000 αφισών βιτρίνας και 1000 φυλλαδίων Α5 - 1450€

Παραγγελία

reCAPTCHA

Συνδυαστική Προσφορά 1: Eκτύπωση και αφισοκόλληση 500 μεγάλων αφισών για δρόμο και 500 μικρών αφισών βιτρίνας - 650€

Παραγγελία

reCAPTCHA


Συνδυαστική Προσφορά 2: Eκτύπωση και αφισοκόλληση 1000 μεγάλων αφισών για δρόμο και 1000 μικρών αφισών βιτρίνας - 950€

Παραγγελία

reCAPTCHA


Συνδυαστική Προσφορά 3: Eκτύπωση και αφισοκόλληση 2000 μεγάλων αφισών για δρόμο και 2000 μικρών αφισών βιτρίνας - 1350€

Παραγγελία

reCAPTCHA


Συνδυαστική Προσφορά 4: Eκτύπωση και αφισοκόλληση 4000 μεγάλων αφισών για δρόμο και 4000 μικρών αφισών βιτρίνας - 1950€

Παραγγελία

reCAPTCHA


Συνδυαστική Προσφορά 5: Εκτύπωση, αφισοκόλληση και διανομή 500 μεγάλων αφισών για δρόμο και 500 μικρών αφισών βιτρίνας και 2500 φυλλάδια Α5 - 750€

Παραγγελία

reCAPTCHA


Συνδυαστική Προσφορά 6: Εκτύπωση, αφισοκόλληση και διανομή 1000 μεγάλων αφισών για δρόμο και 1000 μικρών αφισών βιτρίνας και 5000 φυλλαδίων Α5 - 1200€

Παραγγελία

reCAPTCHA


Συνδυαστική Προσφορά 7: Εκτύπωση, αφισοκόλληση και διανομή 2000 μεγάλων αφισών για δρόμο και 2000 μικρών αφισών βιτρίνας και 10000 φυλλαδίων Α5 - 1850€

Παραγγελία

reCAPTCHA


Συνδυαστική Προσφορά 8: Εκτύπωση, αφισοκόλληση και διανομή 4000 μεγάλων αφισών για δρόμο και 4000 μικρών αφισών βιτρίνας και 20000 φυλλαδίων Α5 - 2700€

Παραγγελία

reCAPTCHA