Επιδιώκουμε τον καθαρισμό τους και την απομάκρυνση των παλιών αφισών ώστε να φαίνονται καλύτερα οι υπάρχοντες.

Καταπολεμούμε την αφισορρύπανση που είναι άμεσο αποτέλεσμα της ανεξέλεγκτης και αδιάφορης για το κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα αφισοκόλλησης