• Η πιο παλιά και δοκιμασμένη πρακτική του outdoor αν και σε κάμψη τα τελευταία χρόνια, λόγω της εισόδου των ψηφιακών μέσω αλλά της ανεξέλεγκτης ρυπογόνας χρήσης της
  • Διατηρεί την αμεσότητα της στην μετάδοση του μηνύματος της καθώς απευθύνεται στο πιο ζωντανό κοινό ανθρώπων, αυτούς που κυκλοφορούν καθημερινά στους δρόμους, στις αγορές και στους χώρους αναψυχής
  • Δεκαετίες σε αυτό το αντικείμενο, ξέρουμε να επιλέγουμε τα καλύτερα και πιο ορατά σημεία ώστε να μεγιστοποιείται το αποτέλεσμα.
  • Φροντίζουμε να υπάρχει συντήρηση του υλικού και συνεχή παρουσία.
  • Στόχος μας η όσο το δυνατόν λιγότερη αφισορρύπανση που λόγω έλλειψης κανονιστικού πλαισίου από την πολιτεία και μη διάθεσης για συνεννόηση των συνεργείων, δυστυχώς δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί
  • Οι πελάτες μας εμπιστεύονται γιατί γνωρίζουν ότι τοποθετούμε όλο το υλικό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο
  • Εκτός από τα σημεία που ελέγχουμε πλήρως με καθημερινή τοποθέτηση, συνεργαζόμαστε προσφέροντας δουλειά και σε άλλα συνεργεία ώστε – παρόλο που μειώνονται τα συνολικά μας έσοδα – να ελαχιστοποιείται η απώλεια από την επικάλυψη αφισών και ο πελάτης να μένει ευχαριστημένος. Κάτι που αποτελεί και τον απαρέγκλιτο στόχο μας