Οι πρώτοι κάδοι ανακύκλωσης ήδη τοποθετήθηκαν σε χώρους πολιτισμού και διασκέδασης. Στους κάδους που σχεδιάστηκαν ειδικά για το project της Birdland «Η δεύτερη ζωή μιας αφίσας», τοποθετούμε αφίσες και κάθε είδος άχρηστου χαρτιού. Στη συνέχεια, οι άνθρωποι της Birdland μεταφέρουν αφίσες και χαρτιά για να ανακυκλωθούν.

Στόχος μας είναι να ελαττώσουμε την περιβαλλοντική επιβάρυνση από την επαγγελματική αφισοκόλληση, καθώς και να αυξήσουμε την ποσότητα του χαρτιού που ανακυκλώνεται. Για να το πετύχουμε όμως, χρειαζόμαστε και τη δική σου συμμετοχή. Τοποθέτησε τα έντυπα που δεν χρειάζεσαι στους κάδους της Birdland. Είναι απλό και ωφέλιμο για όλους μας.