Η διανομή φυλλαδίων παραμένει ο πιο (ένας) απλός τρόπος να φτάσει ένα διαφημιστικό μήνυμα στον στόχο του, στα χέρια ενός πιθανού πελάτη. αν και τα τελευταία χρόνια με την δικαιολογημένη απαγόρευση εισόδου διανομέων  σε ορισμένες από τις  πολυκατοικίες η door to door διανομή έχει δυσκολέψει εν τούτοις παραμένει μια αρκετά αποτελεσματική μέθοδος. Υπάρχει πάντα η δυνατότητα stand διανομής εντύπων είτε σε περίπτερο είτε σε επιλεγμένα σημεία μεγάλης κίνησης πεζών (στάσεις, μετρό, εμπορικοί δρόμοι, καταστήματα, εμπορικά κέντρα και καφε) διόδια κλπ) ή ειδικού κοινού (σχολεία, εκθέσεις, θέατρα κλπ) ή ακομα και σε σταθμευμένα οχήματα.

Εμείς δίνουμε αναλυτική περιγραφή του κάθε έργου εντυποδιανομής στον πελάτη: που, πόσα και πότε διανεμήθηκαν, τι ιδιαίτερες συνθήκες αντιμετωπίστηκαν, την πιθανή απόκριση του κοινού.