Πελάτης: Αθηναϊκή Σκηνή

Εργασίες:

  1. Δημιουργικό Αφίσας, Φυλλαδίου, Ταμπέλας
  2. Εκτύπωση Offset & Ψηφιακή
  3. Τοποθέτηση αφισών, διανομή φυλλαδίων