Θέατρο Faust
Εργασίες
1. Εκτύπωση Αφισών
2. Τοποθέτηση αφισών
3. Διανομή φυλλαδίων