Τοποθετούμε τις αφίσες αυτού του τύπου στα καλύτερα και πάλι σημεία (κολώνες κλπ) ώστε να επιτυγχάνεται ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Αναλαμβάνουμε με γνώμονα το περιβαλλοντικό αποτύπωμα την αποκομιδή τους μετά το πέρας της εκδήλωσης και την ανακύκλωσή τους