Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Birdland – Συνεργατική Διαφημιστική Πολιτιστική,  υλοποιώντας τον καταστατικό της στόχο για καταπολέμηση της αφισορρύπανσης, (η οποία εντάσσεται στα πλαίσια του σκοπού της για εξυπηρέτηση του συλλογικού οφέλους και της ελαχιστοποίησης του κοινωνικού αποτυπώματος), προτείνει, σε όλους τους άμεσα και έμμεσα εμπλεκόμενους φορείς (άλλες εταιρείες και συνεργεία τοποθέτησης αφισών,  διαφημιζόμενους πολιτιστικούς κυρίως οργανισμούς, ιδιοκτήτες επιφανειών που τοποθετούνται οι αφίσες, αρμόδιους δημόσιους φορείς, μέσα ενημέρωσης κλπ), μια εκστρατεία κοινωνικά υπεύθυνης αφισοκόλλησης.

Σκοπός να υπάρξει μια ευαισθητοποίηση όλων των φορέων, να ξεπεραστεί η λογική της αφισορρύπανσης που προξενείται από την ανεξέλεγκτη αφισοκόλληση, θυσία στον βωμό του εύκολου κέρδους, να εφαρμοστεί ένα κανονιστικό πλαίσιο ώστε να μην χάνονται τόνοι χαρτιού στα σκουπίδια και να μετατρέπεται η εικόνα της πόλης σε αντιαισθητικό χαρτομάνι.

Η εταιρεία μας, από την αρχή της ίδρυσή της,  υλοποιεί τον καθαρισμό δημοσίων και ιδιωτικών χώρων από τις αφίσες που τοποθετούνται, είτε δικών μας είτε άλλων συνεργείων. Αυτό γίνεται στα όρια του Δήμου Αθηναίων μιας και αποτελεί την έδρα μας. Το κόστος μέχρι τώρα είναι τεράστιο. Και παρά τις θετικές γνώμες, δυστυχώς το αποτέλεσμα δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες μας. Σε πείσμα όμως όσων λέγονται, ότι παρόλο που το δίκιο είναι με το μέρος μας στην Ελλάδα δεν μπορεί να εφαρμοστεί, γιατί ευνοείται η παρανομία, η αντικοινωνική δράση, η θυσία των πάντων στο βωμό του εύκολου κέρδους, οι γραφειοκρατικές αγκυλώσεις του Δημοσίου που απέναντι σε κάθε λύση, ορθώνει και ένα πρόβλημα, εμείς θα επιμείνουμε στην καλή πρακτική του σεβασμού στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον. Και όλο αυτό υλοποιείται με την προσπάθεια για μόνιμη, νόμιμη, σταθερή, αξιοπρεπώς αμοιβόμενη και ασφαλισμένη απασχόληση, ατόμων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Πιο συγκεκριμένα, διαπιστώνοντας ότι:

  • Ο πολιτισμός από ανώτερο αισθητικά και ηθικά προϊόν έχει μετατραπεί σε σκουπίδι
  • Οι αφίσες που μπαίνουν δεν καθαρίζονται από αυτούς που την τοποθετούν με αποτέλεσμα αντιαισθητική συσσώρευση
  • Υπάρχει, λόγω ανταγωνισμού, πολύ μεγάλο ποσοστό επικάλυψης και αφαίρεσης του υλικού που τοποθετείται, με αποτέλεσμα ο διαφημιζόμενος να υφίσταται ζημιά, αφού πληρώνει πολύ περισσότερες αφίσες από αυτές που τελικά φαίνονται
  • Το χαρτί πηγαίνει στα σκουπίδια και όχι στην ανακύκλωση όπως θα έπρεπε με αποτέλεσμα μεγάλο περιβαλλοντικό κόστος
  • Οι αφίσες συσσωρεύονται αντιαισθητικά και οι νέες αφίσες χάνονται μέσα στις παλιές που δεν καθαρίζονται ενώ θα έπρεπε

προτείνουμε έμπρακτα και παραδειγματικά, έναν άλλο τρόπο διαφήμισης. Που οφείλει να αναλαμβάνει τις αρνητικές εξωτερικότητες των επιχειρηματικών ενεργειών, να τις αναγνωρίζει σαν εταιρικά κόστη, αντί να τις φορτώνει στην κοινωνία και τις δημοτικές υπηρεσίες. Θεωρούμε αυτονόητο ότι μια επιχειρηματική δραστηριότητα θα πρέπει να σέβεται το περιβάλλον και να μην κοινωνικοποιεί τα εταιρικά κόστη. Αυτή είναι και η ειδοποιός και ουσιώδη διαφορά: από τη μια της αφισορρύπανσης που πραγματοποιούν διάφοροι επιτήδειοι (ή για λογαριασμό άλλων επιτήδειων) ή εταιρείες χωρίς καμία κοινωνική συνείδηση ή κανένα κοινωνικό χαρακτήρα που απαιτεί η συγκεκριμένη δουλειά στις μέρες μας,  στο βωμό του εύκολου κέρδους. Και από την άλλη, η επαγγελματική και κοινωνικά ευαισθητοποιημένη δραστηριότητα της αφισοκόλλησης που πραγματοποιείται σεβόμενη το κοινωνικό όφελος και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις

                Στα πλαίσια λοιπόν όλου αυτού του υπόβαθρου και σαν εξέλιξη και επέκταση της κοινωνικής μας δράσης, όπως άλλωστε μάθαμε να εφαρμόζουμε στα πλαίσια του προγράμματος Επιχειρώ Κοινωνικά του Δήμου Αθηναίων προτείνουμε στους εμπλεκόμενους φορείς τα εξής:

  • Οι διαφημιζόμενοι πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι ο πολιτισμός που προάγουν δεν μπορεί να καταλήγει σε σκουπίδια για την κοινωνία και το περιβάλλον. Οφείλουν να αναλάβουν μετά το πέρας της εκδήλωσης (ή αν αυτή προαναγγέλεται κάποιους μήνες πριν, σε 15 μέρες το αργότερο) να φροντίζουν οι αφίσες που έδωσαν εντολή να μπαίνουν, να αφαιρούνται, αναλαμβάνοντας και το κόστος αντί να το μετακυλύουν στην κοινωνία.
  • Τα συνεργεία και οι εταιρείες αφισοκόλλησης να καθαρίζουν συστηματικά και σε καθημερινή βάση τις επιφάνειες που κολλιούνται αφίσες, αφαιρώντας όσες έχουν τελειώσει
  • Ο Δήμος Αθηναίων και οι αρμόδιες υπηρεσίες να εφαρμόσουν το κανονιστικό εκείνο πλαίσιο που δεν θα ευνοεί την κερδοσκοπία και την ασυδοσία και θα επιβραβεύει την υπεύθυνη κοινωνικά επιχειρηματική δραστηριότητα