1607, 2016

Θέλετε αφισορύπανση ή υπεύθυνη αφισοκόλληση;

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Birdland – Συνεργατική Διαφημιστική Πολιτιστική,  υλοποιώντας τον καταστατικό της στόχο για καταπολέμηση της αφισορρύπανσης, (η οποία εντάσσεται στα πλαίσια του σκοπού της για εξυπηρέτηση του συλλογικού οφέλους και της ελαχιστοποίησης του κοινωνικού αποτυπώματος), προτείνει, σε όλους τους άμεσα και έμμεσα εμπλεκόμενους φορείς (άλλες εταιρείες και συνεργεία τοποθέτησης αφισών,  διαφημιζόμενους πολιτιστικούς κυρίως οργανισμούς, ιδιοκτήτες επιφανειών που τοποθετούνται οι αφίσες, αρμόδιους δημόσιους φορείς, μέσα ενημέρωσης κλπ), μια εκστρατεία κοινωνικά υπεύθυνης αφισοκόλλησης. […]

<p style=»text-align: center;»><strong> </strong></p>